kalite politikamız

Yüksek bilgi birikimine ve üretim tecrübesine sahip ANTAKIUM GRUP RESTORAN 'Toplam Kaliteye' ulaşmak için çalışanları, tedarikçileri ve müşterileri arasında sevgi ve güvene dayalı ilişkiler kurar. Bu bağlamda tüm çalışanlarını kalite bilincini tesis etmeyi, tüm süreçlerde, müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılayan bir anlayış içinde güvenilir ve aranan firma olmayı hedefler. Aynı zamanda kalite sistemleri çerçevesinde tüm çalışanların daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen bireyler haline gelmeleri için ekip çalışmasına önem vererek kalite düzeyini sürekli yükseltmeyi benimser.

Bunun yanında çalışanlarının yaptıkları işle gurur duymalarını sağlamak, çalışma ortamını ve yaşam seviyelerini iyileştirmek en önemli hedefidir. Bu nedenle ANTAKIUM GRUP RESTORAN içinde bulunduğu topluma ve çevreye saygılı, örnek bir kuruluş olmayı, iş hacmini sürekli geliştirerek, ülke ekonomisine katkıda bulunmayı en uygun, en doğru ve en ekonomik çözümleri en hızlı biçimde üreterek daha sonra ortaya çıkabilecek uygunsuzlukların önüne geçmeyi benimser.

Bu bağlamda ANTAKIUM GRUP RESTORAN olarak Kalite Politikamız;

  • Kalite bilincinin sürekliliğini ve tüm çalışanlarımızın katılımını sağlamak için gereken şartları oluşturmak,
  • Çalışanlarımızın bilgi ve becerilerini arttırmak, bu amaçla uyguladığımız eğitim faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak.
  • ANTAKIUM GRUP RESTORAN olarak yakalamış olduğumuz mevcut standardı korumanın yanında, sektörümüzün olmazsa olmazlarına (kalite, hijyen, gramaj, lezzet) uyararak daha ileri noktaları hedefleyip, bu noktalara ulaşmaktır.